Загальна площа лісового фонду ДП «Путильське лісове господарство» станом на 01.01.2018 року становить 36581.5 га, в тому числі вкрито лісом 32322,7 га. Карпатські ліси характерезуються більш цінним складом деревних порід, вищою продуктивністю насаджень. До їх складу входять такі цінні породи як ялина звичайна, ялина біла, бук, модрина європейська. Запас деревостанів досягає 11596,97 тис. куб. м3, зміна середнього запасу на 1 га лісу – 5,3 м3, і є вищою ніж загалом в Україні.

Запас стиглих і перестійних деревостанів становить 2468,57 тис. кб. м3. Лісгосп має затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 2011 – 2020 роки і затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів 17.01.2012 р. №15 в тис.м3.

 

Категорія лісів

 

Усього

У тому числі по господарствах

 

Усього

У тому числі по господарствах

 

Усього

У тому числі по господарствах

Ялинова

Ялицева

Букова

1

2

3

4

5

6

7

2

0,77

0,77

0,77

 

 

 

3

0,96

0,96

0,96

 

 

 

4

63,85

60,91

55,37

5,54

2,94

2,94

Усього

65,58

62,64

57,10

5,54

2,94

2,94

 

Заготовлено ліквідної деревини від рубок головного користування, за 2020 рік (м3 цілих числах)

Найменування

показників

Код рядка

Усього

У тому числі за господарствами

хвойне -

усього

у т. ч.  за господарськими секціями

твердо-

листяне-

усього

у т. ч.  за господарськими секціями

соснова

ялинова

ялицева

дубова

букова

ясенева

грабова

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Встановлена розрахункова лісосіка

3000

65580

62640

 

57100

5540

2940

 

2940

 

 

Використання розрахункової лісосіки

4000

62883

59910

 

54461

5449

2973

 

2973

 

 

Фактичні обсяги заготовленої деревини

5000

63269

60280

 

54731

5549

2989

 

2989

 

 

 

 

Прийнята розрахункова лісосіка по головному користуванню за способами рубок розділяється таким чином: суцільнолісосічні рубки - 57,10 тис м3 (87 %), поступові – 8,48 тис. м3 (13%). Велика питима вага суцільнолісосічних рубок обумовл.ється незадовільним ходом природного поновлення головних порід.

Сортиментна структура лісосічного фонду, відведеного в РГК на 2021 рік по ДП "Путильське ЛГ"

 

 

найменування сортиментів

разом

Хвойні

твердолистяні

мяколистяні

 

всього

в тому числі

всього

в тому числі

всього

в тому числі

 

сосна

ялина

ялиця

модрина

дуб

Ясен

клен

бук

габ

береза

акація

інші

осика, тополя, верба

вільха

інші

Черешня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Лісопродукція

65,587

56,142

 

43,78

12,36

 

9,19

0,000

0,000

0,016

8,43

0,000

0,20

0,000

0,55

0,26

0,22

0,03

0,000

 

в тому числі

 

 

Лісоматеріали круглі

41,031

39,550

 

31,05

8,50

 

1,48

0,000

0,000

0,000

1,48

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Дрова

24,556

16,592

 

12,734

3,857

 

7,71

0,000

0,000

0,004

6,954

0,000

0,196

0,000

0,554

0,26

0,219

0,031

0,000

0,000

2

З лісоматеріалів круглих з категоріями крупності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупна 
29,250
28,238
 
21,207
7,031
 
1,01
 
 
 
1,011
 
 0,001
 
 
 
 
 
 
 
Середня 
10,540
10,124
 
8,731
1,393
 
0,42
 
 
 
0,416
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дрібна
1,241
1,188
1,111
0,077
  0,05
0,053

3

З круглих  лісоматеріалів за класами якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

0

в тому числі

 

 

A

0,790

0,790

 

0,624

0,166

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

25,187

25,186

 

19,784

5,402

 

0,000

 

 

 

 

 

 0,001

 

 

 

 

 

 

 

C

10,027

10,027

 

7,857

2,17

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

5,027

3,547

 

2,784

0,763

 

1,48

 

 

 

1,480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення.

Вони спрямовані на збереження та поліпшення грунтозахисних, водоохоронних, водорегулюючих та інших корисних властивостей лісів, а також на підвищення їх стійкості проти снігопаду і вітровалу.

Відбір дерев для рубок освітлення і прочищення проводиться лише на спеціально закладених пробних ділянках, що є еталоном для здійснення догляду на всій плоці.

Для прохідних рубок відбір дерев проводиться на всій ділянці з урахуванням рівномірного розміщення кращих дерев ( при повноті 0,8 і нижче не проводяться).

Надмірна густота в чистих лісостанах, особливо молодняків першого класу, призводить до погіршення їх стану (випадання, цінних порід, витягування, згинання дерев снігом, вітровалом), до різкого зниження захисних властивостей лісу. Тому в густих молодняка і лісостанах, що мають важливе захисне значення (поблизу гірських потоків,річок, на важливих водозбірних площах) рубки догляду призначаються в першу чергу.

Освітлення та прочищення – найдійовіші види виховних рубок, від їх своєчасності і якості в значній мірі буде залежати успіх створення насаджень високої продуктивності. Тому догляд за молодняками проводиться в першу чергу. Одним з головних завдань рубок догляду є збереження корінних деревостанів. В цьому відношенні дуже важливо до початку рубок догляду забезпечети на ділянках насіннєва відновлення головних порід.

 

План

 і виконання рубок формування і оздоровлення лісів

 та інших рубок підвідомчими підприємствами (2020 рік)

по ДП»Путильський лісгосп»

Види рубок

Площа

Загальний запас

Ліквідний запас із 4,5

Ділова із гр6,7

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Рубки формування і оздоровлення лісів

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

559

613

16050

24638

10825

19322

5300

10820

В тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубки догляду  - всього в молодняках

426

431

5180

5344

25

50

5

2

З них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітлення

198

159

1980

1677

-

8

-

-

Прочищення

227

267

3170

3598

-

15

-

-

Проріджування

-

4

-

49

-

7

-

-

Прохідні

1

1

30

20

25

20

5

2

Інші види рубок формування і оздоровлення лісів – всього

132

175

10800

18711

10750

18689

5270

10462

З них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові санітарні

100

111

3000

2988

3000

2988

900

458

Суцільні санітарні

 8

29

 2500

7949

2500 

7949

1300

4703

Лісовідновні

20

26

5000

6898

5000

6898

2920

4882

Реконструктивні

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубки пов’язані з прокладанням протипожежних розривів

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубка поодиноких дерев (насінників)

 

 

 

 

 

 

 

 

Догляд за підліском

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші рубки

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства

4

9

300

876

250

854

150

419

В т.ч. очистка від захаращеності

 

 1

 

 14

 

 

 

 

Інші рубки, не пов’язані з веденням л/г

1

7

70

583

50

583

25

356

 

Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок відповідає  прийнятим вимогам. Основним методом проведення рубок догляду є комбінований, що обєднує принципи догляду низового і верхового.

Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується в круглому вигляді, а 7% використовується на власні потреби.

Лісовідновні рубки проводяться в насадженнях, виключених з розрахунку головного користування у середньовікових, пристигаючих насадженнях з повнотою 0,4 і нижче, стиглих і перестійних насадженнях при зниженні повноти 0,5 і нижче. Їх проведення відповідає всім нормативним документам проводились та проводяться вони в основному в 1 категорії лісів.

Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за лісогосподарськими вимогами (Таблиця № 3).

Санітарні рубки спрямовуються на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.

Санітарні рубки призначаються на піставі матеріалів лісовпорядкування, переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів або лісопатологічного обстеження. Насадження під санітарні рубки відводяться в рік здійснення цих рубок не пізніше ніж за три місяці до початку їх проведення.

Санітарні рубки поділяються на вибіркові та суцільні.

Під час проведення вибіркових санітарних рубок вилучаються сухостійні, всихаючі, дуже ослаблені дерева внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами, стихійного лиха, антропогенного та іншого шкідливого впливу за умови, що їх аирубування не призаеде до зменшення повноти нижчи ніж 0,1.

Насадження, що потребують суцільної санітарної рубки, попередньо обстежуються спеціальною комісією. Комісія визначає в натурі доцільність призначення суцільної санітарної рубки, про що складається відповідний акт.

 

 


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

2

1

4

4

8

0

7

0

 

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтями  21 та 22  Закону України “Про державну статистику”

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 за 20_20__  рік

 

Подають:

Термін подання

 

юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики

 

- територіальному органу Держстату

не пізніше

28 лютого

                                                                                              № 3-лг

                                                                                     (річна)

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Наказ Держстату України

                                                                                     19.08.2014 243

                                                                                 (зі змінами)

 

 

 

Респондент:

 

Найменування:  _Державне підприємство «Путильське лісове господарство» ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження (юридична адреса): _59100 Чернівецька область Путильський район селище Путила ___________________________________________________________________________________________________________

 

____________вулиця Шевченка 3б ____________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):_____________________________________________________________________

 

___Державне підприємство» Путильське лісове господарство» 59100 Чернівецька область Путильський район селище Путила вулиця Шевченка 3б _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

Розділ I. Обсяги продукції лісового господарства

 

                                                                                            (у цілих числах)

Найменування показників

Код рядка

Усього за рік  

 

У тому числі перероблено та використано на підприємстві

(гр.2≤ гр.1)

А

Б

1

2

Обсяги продукції (робіт, послуг) лісового господарства –

 всього, грн.(без ПДВ)

100

69798813

Х

у тому числі обсяги продукції лісозаготівель

110

53509640

Х

Обсяг заготовленої ліквідної деревини - всього, куб.м,

 (сума ряд. 300, 400)        

200

82737

18949

у тому числі від рубок головного користування

210

63415

 

Із загального обсягу заготовленої ліквідної  деревини (рядок 200):

лісоматеріали круглі, куб.м, (сума ряд. 310, 320, 350, 360)

300

58772

17109

для виробництва пиломатеріалів і заготовок

310

58772

17109

у тому числі

хвойні

311

57536

17109

дубові

312

 

 

букові

313

1236

 

ясеневі

314

 

 

для виробництва клеєної фанери і шпону

320

 

 

у тому числі

321

 

 

дубові

букові

322

 

 

ясеневі

323

 

 

із рядка 320 для виготовлення струганого шпону

330

 

 

для виробництва целюлози і деревної маси (баланси)

350

 

 

у тому числі хвойні

351

 

 

інші сортименти лісоматеріалів круглих

360

 

              

у тому числі хвойні

361

 

              

із рядка 360 для будівництва  

370

 

 

паливна деревина (включаючи деревину для виробництва

деревного вугілля) всього, куб.м, (сума ряд. 420, 430)

 

400

23965

1840

   у тому числі хвойних порід

410

19320

1184

із загального обсягу заготовленої паливної деревини (рядок 400):

 

дрова для опалення

420

23965

1840

дров'яна деревина для технологічних потреб

430

 

 

 


Розділ II. Фактична рубка за рік

 

2.1. Фактична рубка за системами та видами рубок

(у цілих числах)

Системи та види рубок і заходів

Код рядка

Площа

рубок,

 га

Обсяг заготовленої деревини, куб.м

У тому числі

Крім того, підготовчі роботи

ліквідної

з неї

ділової

площа

рубок та заходів,

га

обсяг заготовленої деревини, куб.м

у тому числі

ліквідної

з неї

ділової

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього, (сума ряд. 1100, 1200, 1300)

1000

782

87907

82591

58662

 

146

146

110

рубки головного користування

1100

169

63269

63269

47842

 

146

146

110

у тому числі поступові, вибіркові і комбіновані

1110

62

23716

23716

16905

 

146

146

110

у тому числі кінцевий прийом поступових рубок

1111

62

23716

23716

16905

 

146

146

110

рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства  (сума ряд. 1210, 1220)

1200

606

24055

18739

10464

 

 

 

 

рубки догляду

(сума ряд. 1211, 1212, 1213, 1214)

1210

431

5344

50

2

 

 

 

 

освітлення

1211

159

1677

8

 

 

 

 

 

прочищення

1212

267

3598

15

 

 

 

 

 

проріджування

1213

4

49

7

 

 

 

 

 

прохідні

1214

1

20

20

2

 

 

 

 

інші види рубок формування і оздоровлення лісів (сума ряд. 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227)

1220

175

18711

18689

10462

 

 

 

 

вибіркові санітарні

1221

111

2988

2988

458

 

 

 

 

суцільні санітарні

1222

29

7949

7949

4703

 

 

 

 

лісовідновні

1223

26

6898

6898

4882

 

 

 

 

переформування

1224

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструктивні

1225

 

 

 

 

 

 

 

 

ландшафтні

1226

 

 

 

 

 

 

 

 

інші заходи, пов’язані з веденням лісового  господарства

1227

9

876

854

419

 

 

 

 

інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

1300

7

583

583

356

 

 

 

 

 

 

2.2. Фактична рубка за породним складом деревостанів, за рік

                                                                                                                                                                                                                                (у цілих числах)

Види деревостанів

Код рядка

Площа

рубок,

га

Обсяг заготовленої деревини­,

куб.м

всього

у тому числі ліквідної

А

Б

1

2

3

Усього (сума рядків 2001 – 2012)

2000

782

87907

82591

у деревостанах  з панівними породами

 

 

 

 

сосна

2001

 

 

 

ялина

2002

761

79369

74053

інші хвойні

2003

13

5549

5549

дуб

2004

 

 

 

бук

2005

8

2989

2989

інші твердолистяні

2006

 

 

 

береза

2007

 

 

 

осика

2008

 

 

 

вільха

2009

 

 

 

інші м’яколистяні

2010

 

 

 

інші деревні породи

2011

 

 

 

чагарники

2012

 

 

 

             

 

 

Розділ ІII. Заготівля ліквідної деревини від рубок головного користування, за рік

 

(куб. м, у цілих числах)

Найменування

показників

Код рядка

Усього

У тому числі за господарствами

хвойне -

усього

у т. ч.  за господарськими секціями

твердо-

листяне-

усього

у т. ч.  за господарськими секціями

соснова

ялинова

ялицева

дубова

букова

ясенева

грабова

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Встановлена розрахункова лісосіка

3000

65580

62640

 

57100

5540

2940

 

2940

 

 

Використання розрахункової лісосіки

4000

62883

59910

 

54461

5449

2973

 

2973

 

 

Фактичні обсяги заготовленої деревини

5000

63269

60280

 

54731

5549

2989

 

2989

 

 

 

Розділ IV. Заготівля другорядної лісової продукції, за рік

                                                                            (з одним десятковим знаком)

Види продукції

Код рядка

Одиниці вимірювання

Обсяги заготовленої продукції

А

Б

В

1

Живиця

6001

тонн

 

Пні

6002

тис.куб.м

 

Луб

6003

тонн

 

Кора

6004

тонн

 

Деревна зелень

6005

тонн

 

Новорічні ялинки

6006

тис. шт.

1,6

Дикорослі плоди

6007

тонн

 

Горіхи

6008

тонн

 

Гриби

6009

тонн

 

Ягоди

6010

тонн

 

Лікарські рослини

6011

тонн

 

Деревні соки

6012

тонн

 

Сіно

6013

тонн

53,3

Очерет

6014

тонн

 

Деревне вугілля

6015

тонн

 

 

 

Розділ V. Лісові пожежі

 

                                                                                               (у цілих числах, а площа – з одним десятковим знаком)

Найменування показників

Код рядка

Одиниці вимірювання

За рік

А

Б

В

1

Кількість лісових пожеж

7000

одиниць

-

Площа лісових земель, пройдена пожежами, (сума ряд. 7110, 7120, 7130)

7100

га

-

низовими

7110

га

-

верховими

7120

га

-

підземними

7130

га

-

Площа нелісових земель, пройдена пожежами

7200

га

-

Обсяг згорілого і пошкоджено –

 лісу на пні

7300

 

куб.м

-

 заготовленої лісової продукції

7400

куб.м

-

Збитки, заподіяні лісовими пожежами (сума ряд. 7510,  7520, 7530, 7540, 7550)

7500

грн.

-

 вартість згорілого лісу на пні

7510

грн.

-

 вартість заготовленої лісової продукції та інших  

 матеріальних цінностей

7520

грн.

-

 вартість робіт з відновлення лісу

7530

грн.

-

 вартість робіт з очищення території

7540

грн.

-

 витрати на гасіння лісових пожеж

7550

грн.

-

 

Розділ VI. Загибель лісових деревостанів, за рік

(у цілих числах)

Найменування показників

Код рядка

Площа загибелі, га

Обсяг загиблої деревини,

куб.м

усього

у т.ч. хвойних деревостанах

А

Б

1

2

3

Загинуло лісових деревостанів, (сума ряд. 8010, 8020, 8030, 8040, 8050)

8000

29

29

7949

від пошкоджень шкідливими комахами

8010

 

 

 

від хвороб лісу

8020

9

9

2467

від впливу несприятливих погодних умов

8030

20

20

5482

від лісових пожеж  

8040

 

 

 

з інших причин

8050

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VII. Проведення лісокультурних робіт, за рік

 

 

7.1. Відтворення лісів

                                                                                                                                                                                 (га, у цілих числах)

Види робіт

Код рядка

Площа

відтворення лісів

У тому числі лісорозведення

А

Б

1

2

Усього,  (сума ряд. 9310, 9320)

ряд. 9300 гр.2 = ряд. 9700 гр.1

9300

251

 

садіння і висівання лісу

9310

208

 

природне поновлення лісу

9320

43

 

Переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі

9400

199

 

Переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі

9500

31

 

 

                        

               

 

7.2. Лісорозведення та знелісення за породним складом деревостанів, на 1 січня

(у цілих числах)

Види порід

Код рядка

Лісорозведення

Знелісення

площа усього, га

у тому числі за категоріями земель до лісорозведення

площа усього, га

у тому числі за категоріями земель після знелісення

обсяг заготовленої деревини,

куб.м

забудо-вані

сільсько-госпо-

дарські

забо-лочені

інші

забудо-вані

сільсько-госпо-дарські

забо-лочені

інші

    А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього

(сума ряд. 9701 – 9712)

9700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за породами

сосна 

9701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ялина

9702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші хвойні

9703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дуб

9704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бук

9705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші твердолистяні

9706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

береза

9707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осика

9708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вільха

9709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші м’яколистяні

9710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші деревні породи

9711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чагарники

9712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VIII. Наявність осередків шкідників і хвороб лісу, за рік

                                                                                                                                                                                 (га, у цілих числах)

Види шкідників та хвороби

Код

рядка

Площа

осередків

на початок

 року

Виникло

протягом

року

Ліквідовано в результаті проведення заходів та зникло під впливом природних факторів,

за рік

Площа

осередків

на кінець

року

У тому числі

осередків, що потребують негайних заходів

А

Б

1

2

3

4

5

Усього (сума ряд. 10010, 10020, 10030, 10040)

10000

105

50

74

81

74

хвоєгризучі шкідники

10010

-

-

-

-

-

листогризучі шкідники

10020

-

-

-

-

-

інші шкідники лісу

10030

-

-

-

-

-

хвороби лісу

10040

105

50

74

81

74

 

Розділ IХ. Незаконні рубки

                                                                                                                                                       (у цілих числах)

Найменування показників

Код

рядка

Одиниці вимірювання

За рік

А

Б

В

1

Випадки незаконних рубок дерев і чагарників

10300

одиниць

1

Обсяги  знищеної або пошкодженої деревини

10400

куб.м

13

Площа знищення або пошкодження деревостанів

10500

га, з одним десятковим знаком

 

Заподіяна шкода внаслідок незаконних рубок

10600

грн.

80620

 

Розділ Х. Антропогенна діяльність на землях лісового фонду

 

Площа лісів та інших лісовкритих площ у користуванні та власності на кінець звітного року, га (10700) ___36582.3____________

 

                                                                                   (з одним десятковим знаком)

Найменування показників

Код

рядка

Одиниці вимірювання

Усього, за рік

У тому числі на землях лісорозведення

А

Б

В

1

2

Внесено азотних мінеральних добрив

(у перерахунку на 100% поживної речовини)

11100

ц

-

-

Внесено вапняного борошна та інших вапнякових матеріалів

11200

ц

-

-

Осушено земель

11300

га

-

-

у тому числі на органічних (торфяних) ґрунтах

11310

га

-

-

Проведено робіт із захисту лісів від шкідників і хвороб 

(сума ряд. 11410, 11420)

11400

га

-

 

Х

    біологічними препаратами

11410

га

-

Х

    хімічними препаратами

11420

га

-

Х

Залишки деревини на лісосіках

11500

куб.м

-

Х

у тому числі від рубок головного користування

11510

куб.м

-

Х

Залишки неочищених площ

11600

га

-

Х

у тому числі від суцільних рубок

11610

га

-

Х

 

 

 

Слижук В.В.

Місце підпису керівника (власника) та/або особи

 

(ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

 

 

 

 

 

(ПІБ)

 

 

 

 

телефон:

2-16-36

факс:

2-16-36

електронна пошта:

derlishos@ukr.net

Сортиментна структура лісосічного фонду, відведеного в РГК на 2021 рік по ДП "Путильське ЛГ"

 

найменування сортиментів

разом

Хвойні

твердолистяні

мяколистяні

всього

в тому числі

всього

в тому числі

всього

в тому числі

сосна

ялина

ялиця

модрина

дуб

Ясен

клен

бук

габ

береза

акація

інші

осика, тополя, верба

вільха

інші

Черешня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Лісопродукція

65,587

56,142

 

40,859

16,393

 

8,235

 

0,000

0,028

7,658

 

0,130

0,000

0,419

0,092

0,079

0,002

0,011

 

в тому числі

 

лісоматеріали круглі

41,031

39,550

 

34,541

13,712

 

4,103

 

0,000

0,014

4,044

 

0,043

 

0,002

0,028

0,026

0,002

0,000

 

дрова

24,556

16,592

 

6,318

2,681

 

4,132

 

 

0,014

3,614

 

0,087

 

0,417

0,064

0,053

 

0,011

 

2

З лісоматеріалів за категоріями крупності

0

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупна 

29,250

 

 

29,504

11,993

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня

10,540

10,124

 

5,037

1,719

 

4,103

 

 

0,014

4,044

 

0,043

 

0,002

0,028

0,026

0,002

 

 

Дрібна
               1,241
1,188

3

З лісоматеріалів круглих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за класами якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі

 

А

0,790

0,790

 

5,403

2,495

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

25,187

25,186

 

5,611

2,495

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

10,027

10,027

 

9,768

3,612

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           D

                     5,027

 3,547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ЗВІТ
 •      про проведення рубок, пов"язаних з  формуванням та оздоровленням лісів
 • і вибіркових санітарних рубок
 •                                                           по ДП"Путильський лісгосп"     станом на 01.05.2018 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 •   ( наростаючим підсумком з початку року)
 • Види рубок
 • Завдан-
 • Завдан-
 • Виписано
 • Виконано
 •          Деревина у щільних кубічних метрах
 •  
 • ня на
 • ня на
 • площа, га
 • Деревина у щільних куб.м.
 • з початку
 • Виконано
 •      у тому числі  ліквідна деревина
 •  
 • 2018р.,
 • 4
 • Всього
 • у т.ч. лікідна
 • року,
 • з початку
 • Виконано
 • з  неї
 •  
 • га
 • місяців,
 • Всього
 • в т.ч. ділова
 • га
 • року
 • з початку
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • га
 •  
 •  
 • року,
 • ділова
 • дрова
 • хворост
 • А
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • ВСЬОГО  РУБОК
 •  
 •  
 • 313
 • 4851
 • 1409
 • 207
 • 36
 • 1452
 • 1403
 • 229
 • 1174
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Рубки в МОЛОДН.
 •  
 •  
 • 283
 • 3449
 • 7
 •  
 •               6,0     
 • 49
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ПРОРІДЖУВАННЯ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ПРОХІДНІ РУБКИ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • САН. ВИБ. РУБКИ
 •  
 •  
 • 30
 • 1402
 • 1402
 • 207
 •             30,0     
 • 1403
 • 1403
 • 229
 • 1174
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про проведення   рубок, пов"язаних з формуванням і оздоровленням лісів

(окрім рубок догляду та СВР) по ДП "Путильське ЛГ"

станом на 01.05. 2018 року.

( наростаючим підсумком з початку року)

Види рубок

Завдан-

Завдан-

Виписано

Виконано

         Деревина - щільних кубічних метрах

 

ня на

ня на

площа, га

Деревина у щільних куб.м.

з початку

Виконано

     у тому числі  ліквідна деревина

 

2018р.,

 

Всього

у т.ч. лікідна

року,

з початку

Виконано

         З   неї

 

 

га

га

Всього

в т.ч. ділова

га

року

з поч.року

ділова

дрова

хворост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВСЬОГО  РУБОК

 

 

7,2

1408,0

1398,0

487,0

6,1

1194,0

1184,0

457,0

727,0

#REF!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЦІЛЬНІ САНІТАРНІ

 

 

3,0

710,0

710,0

208,0

2,8

680

680

208

472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІСОВІДНОВНІ

 

 

1,8

464,0

464,0

237,0

1,6

448

448

227

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКТИВНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНШІ , ЗАХОДИ ПзФіОЛ

 

 

2,4

234,0

224,0

42,0

1,7

66

56

22

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші заходи не П з ФіОЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання ліміту лісосічного фонду

по ДП "Путильське ЛГ"

станом на 01.05.2018 року

тис.куб.м

 

Виділ.

Виписано лісорубних квитків

Завдання

Освоєно лісосічного фонду

залишок д-ни на пні

% освоення лісосічного фонду

 

 

ліміт

На

На

За

Всього

В т.ч.

%

Лісокористувач

лісосіч

місяць

4

місяць

з початку

достроко

виконання

 

 фонду

 

місяців

 

року

во

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ДП "Путильський лісгосп"

65,6

32,1

5,5

21,9

4,3

21,6

1,1

10,5

32,9

98,6

Гаряча лінія для зв'язку +38 (037) 382-11-93 або напишіть нам